På grunn av ferieavvikling har vi ikke kapasitet til å ta blodprøver i uke 30,31 og 32.