Alle som også kun skal til laboratoriet for blodprøver, fjerner sutur, sårstell, vaksine o.s.v. må bestille time for dette. 

Takk for forståelse!